Interim-management

In verschillende situaties kan interim-management een goede oplossing bieden. Vooral in een veranderende omgeving of in crisissituaties helpt een professionele ‘frisse’ blik van buiten om de juiste koers uit te zetten. Of om de verandering te implementeren. Ook voor het tijdelijk vervangen van management kan onze expertise worden ingeschakeld.

Project- en programma management

Ontwikkelingen en veranderingen binnen uw organisatie vragen soms om specifieke kennis en/of vaardigheden die vanwege het incidentele karakter niet aanwezig zijn in uw eigen organisatie. Criellaard Management & Advies kan u hierbij van dienst zijn door het leveren van een project- of programma manager. Een gedegen projectplan dat in samenwerking met de opdrachtgever wordt opgesteld vormt dan de basis voor het vervolg traject. Ook hierbij zal ruim aandacht worden besteed aan het inbedden binnen de organisatie.

Coaching

Veranderingen binnen of buiten de organisatie zorgen vaak voor de noodzaak tot aanpassingen van uw organisatie en kunnen tot gevolg hebben dat managers zich verder dienen te ontwikkelen om zich staande te kunnen houden binnen de veranderende omgeving. In zo’n situatie kan een externe coach de manager of het management ondersteunen zowel bij de bewustwording van de noodzaak tot veranderen als bij de verandering zelf.

Expertise

Criellaard Management & Advies heeft ruime ervaring bij het vervullen van interim directiefuncties en biedt u expertise op de volgende gebieden:

  • Algemeen management;
  • Financieel management;
  • Human Resource management;
  • ICT;
  • Facilitair management;

Tevens kunnen wij u ondersteunen bij logistieke- en productieknelpunten

Monica Criellaard Management & Advies © 2024